Chi tiết

Sự Kiện Đua Top – Thái Sơn

06/09

Sự Kiện Đua Top Cao Thủ
Thời Gian: 19h00 09/09 – 17h00 Ngày 12/09
Tính theo BXH sau bảo trì
● Hạng 1 : 2000 xu – Nhạc Vương Kiếm – 1 Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Khóa) – 3 Võ Lâm Mật Tich – 3 Tẩy Tủy Kinh
● Hạng 2 : 1500 Xu – Nhạc Vương Kiếm – 1 Xích Thố (Khóa) – 2 Võ Lâm Mật Tich – 2 Tẩy Tủy Kinh
● Hạng 3 : 1000 Xu – 1 Ngựa 8x Random (Khóa) – 1 Võ Lâm Mật Tich – 1 Tẩy Tủy Kinh
● Hạng 4 -> 10 : 500 Xu
Lưu Ý : Mỗi IP Chỉ nhận 1 TOP
Sự Kiện Đua Tốp Môn Phái
● Hạng 1 Môn Phái : 300 Xu
Lưu Ý : Mỗi IP Chỉ Nhận Được 1 TOP !!!
Những nhân vật nào nhận TOP cao thủ không thể nhận nhận TOP môn phái và sẽ nhường cho nhân vật phía sau